Dataskydd

Dataskyddspolicy för CNSS Solutions AB och alla CNSS Solution Group brands.
 För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.  Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Här kommer du få reda på vem som tar reda på saker om dig och som kan påverkar dig. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. De externa företag som samarbeta med och där vi delar dina personuppgifter s k andra och tredje partskällor för de tjänster som tillhandahålls genom oss och alla våra webbplatser eller system kopplade till tjänsten. Applikationerna vi använder kan ge viss information som vi samlar in om våra kunder och användare för vissa huvudsakliga skäl:
Bedriva vår verksamhet för att uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahållna tjänsten, cookies för att förbättra och anpassa de tjänster och produkter vi erbjuder, för att tillhandahålla personliga anpassade tjänster för individuella användare, för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam. Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse.Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. Har du ett privatkundkonto logga in här eller har du ett företagskonto i Mybusiness logga in här

Här är vår registerförteckning över organisationer som behandlar vissa av dina personuppgifter:
CNSS Web hosting se infomationslänk här
Domän leverantör / ICANN för internationella domäner se informationslänk här 
Domän leverantör  / IIS för svsenska domäner se informationslänk här 
Google se infolänk
Wordpress se infolänk