Or login with:
Knowledgebase:Webbhotell status
Vid webbserver problem
Posted by Administrator on 17 February 2018 10:35 pm

En webbserver är en dator som sparar innehåll från din webbplats men ibland kan webbserverar också få nätverk och uppkoppling problem. Klcka här för att kontrollera nuvarande status på våra webbserverar om du misstänker att problemet ligger hos servern. Klicka på problemet i länken för att lära dig mer om problemet och när det förväntas bli löst.
Upplösta utfärda markeras i vita, pågående problem - i rött och kommande underhåll - i grönt.

 

Attachments