Or login with:
Knowledgebase:Vad kostar det?
Kostnadsguiden vid timpris
Posted by Administrator on 17 February 2018 12:26 pm

Pris: Ordinarie pris för företag är 1 500 kr (exkl moms) för den första timmen, därefter 999 kr (exkl moms) per påbörjad timme.

Pris för avtalskunder: Om du är avtalskund är priset 999 kr per påbörjad timme. Därefter 899 kr per påbörjad timme om inget annat offerterats eller om du tecknat annat erbjudande.

Omkostnader: Kostnader tillkommer för milersättning vid resor till och från uppdraget samt en fastkostand för timmar och tjänstebil eller annat transportmedel.  

Attachments