Or login with:
Knowledgebase:WordPress
Helt vit sk�rm i WordPress
Posted by Administrator on 31 March 2016 03:04 pm

Många har upplevt skräcken av att deras WordPress, resultatet blir i samtliga fall en helt vit skärm som även kallas (White Screen of Death)

Det här felet inträffar oftast när du installerat ett nytt tema eller gjort en uppgradering av WordPress.

Lösning

-Öppna mappen wp-content/themes via ditt FTP

-Leta upp mappen med ditt nuvarande tema och ändra namn på denna

Attachments